Dviz Kuru

Dviz

Anketimize Kat?l?n

Yeni web sitemizi nas?l buldunuz?
 

Kimler Online

Şu anda 2 konuk çevrimiçi

Di?er Yard?mlar

TEM?ZL?K

Banyo ve t?ra? ihtiyalar?; her ay anla?mal? hamam ve berber sahiplerince yerine getirilmektedir.

HASTALIK VE TEDAV?

Hasta olanlar, hastanelerimize ve sa?l?k ocaklar?na gtrlerek muayene ve tedavileri yap?lmaktad?r.

Yukar?da da arz etti?im zere bu hizmetler hay?rsever hem?erilerimizin her trl yard?mlar? ile yap?lmaktad?r. Ayr?ca fakir aile ocuklar?n?n elbise, ayakkab?, snnet k?yafeti ve hediyeleri al?narak Sa?l?k Mdrl?nn nezaretinde snnet ettirilmeleri ayr? bir sevin kayna??m?zd?r.

Vakf?n bu hizmetlerine en byk geliri halk?m?z vermekte ve desteklemektedir. F?r?nc?lar kooperatifince vakf?m?za bedelsiz ekmek verilmektedir.

Bylece bu insanlar?n gzya?lar? silinmekte, ac?lar? payla??lmakta kalpleri ve gnlleri, ?efkat ve merhametle sar?lmakta; mutluluklar?, sevinleri gzlerinden okunmaktad?r.