Dviz Kuru

Dviz

Anketimize Kat?l?n

Yeni web sitemizi nas?l buldunuz?
 

Kimler Online

Şu anda 2 konuk çevrimiçi

Bar?nma Yard?m?

Vak?f, hay?rsever vatanda?lar taraf?ndan ba???lanan arazi zerine kurulan, ?zmitten sklerek getirilen prefabrik deprem evlerinden 7 sini ihtiyac? olan evsizlere dayal? d?eli e?yalar? ile tahsis edilmi?tir. Ayr?ca 2 evde ihtiya sahiplerinin hizmetine sunulmu?tur.

K?sa bir mddet iin ?ehrimize gelen yoksul kimselerinde mracaatlar? halinde hertrl yeme, ime ve kalma ihtiyalar? yerine getirilmekte, onlara da hizmet eli uzat?lmaktad?r.

Resmi Bytmek ?in T?klay?n?z.!
Resmi Bytmek ?in T?klay?n?z.!
Resmi Bytmek ?in T?klay?n?z.!
Resmi Bytmek ?in T?klay?n?z.!